Uncategorized

Sợi Cao Lầu Khô Chính Gốc Hội An Tại Saigon

Sợi Cao Lầu Hội An được chế biến công phu với bí quyết truyền thống, màu vàng ươm, dai sần sật chính là phần hồn